Tenyésztő leszek...

A tenyésztés egy nagyon felelőségteljes hivatás, feladat, életmód, amit tényleg csak nagyon elhivatottan, kicsit fanatikusan, a kitűzött célunkat nem szem elől tévesztve lehet igazán jól csinálni. Rengeteget érdemes tanulni, mielőtt belevágunk ebbe a nemes feladatba, de hogyan vágjunk bele?
Először is nézzünk utána a fajtának, látogassunk meg több tenyészetet, vegyünk részt több kiállításon, válasszuk ki azt a tenyésztőt, azt a tenyésztési irányt ami szimpatikus nekünk. Ha megvan már a tenyészkutyánk/tenyészkutyáink és betöltötték standard méret esetében a 12 hónapos kort, törpe és kaninchen méret esetében a 15 hónapos kort, a tenyészetbe vételhez tenyészszemlén kell részt venniük. A tenyészszemlén a fajta standardjének megfelelő küllemi tulajdonságokat bírálják, és ha a kutya megfelelt, tenyészhető, vagy tenyésztésre javasolt eredményt kap.  

Mi az a konfirmálás?

Minden 15 hónapos kort betöltött törpe és kaninchen tacskónak, amely kiállításon, tenyészszemlén vesz részt, vagy tenyésztésbe kerül, a végleges méretét meghatározó konfirmáláson kell részt vegyen. Ugyancsak konfirmálás rögzítheti a standard méretűnek törzskönyvezett, de törpe vagy kaninchen méretet elérő kutyák végleges fajtáját.  Standard kutyák konfirmálása csak akkor szükséges, ha törpe vagy kaninchen szülőktől származnak.
A kutyára konfirmálás után az ennek során rögzített méretre vonatkozó szabályok érvényesek, tenyésztésbe is az ekkor meghatározott méretben kerülhet. A konfirmálás megtörténte után a kutya kiállításon is csak abban a méretben állítható ki, melyet a konfirmálás során igazoltak. A konfirmálásnak tenyészszemlén minden említett esetben meg KELL történnie, tenyészengedélyt a kutya csak ennek birtokában kaphat.
A konfirmálás a kutya betöltött 15 hónapos kora után történhet az FCI Fajtastandardben meghatározott módon.
A konfirmálás helyét, idejét a MTOE határozza meg, bíróját az Egyesület javaslata alapján a MEOESZ Küllembírói Testülete nevezi ki.
Külföldi tulajdonban kiállított, illetve importált, de az adott Kennel Club által már konfirmált kutya mérete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kerül meghatározásra. Az a kutya, amelyik már 15 hónapos kor előtt is nyilvánvalóan nem tartozik az eredeti méretébe, konfirmálásra kerülhet.
A konfirmálás megtörténtéről a tulajdonos igazolást kap, melyet a későbbi vitás esetek megelőzésére köteles a kiállításokra magával vinni. A konfirmálás megtörténte után annak eredményét a MEOESZ Törzskönyvezési Osztálya rögzíti adatállományában és a kutya törzskönyvén egyaránt. A méretváltozás regisztrációja ezen adminisztratív lépéssel zárul le.
 
A még nem konfirmált kutyák kiállításon való fajta-meghatározása:
 A kutya csak abba a méretbe nevezhető, mely a törzskönyvén szerepel. 
Vitás esetben a fajta bírálatának megkezdése előtt a kiállító kérheti a kijelölt fajtabírótól a kutya méretének meghatározását és ennek eredményétől függően esetleges fajtaátsorolását az adott kiállításra vonatkozóan. Ezen esetben a kutya aktuálisan mért méretét cm-ben a bírálati lapra rá kell vezetni, és a méretváltozást a lap fejlécén és az összesítőn is rögzíteni szükséges.
Amennyiben a bírálatok megkezdése után a bíró úgy ítéli, hogy a felvezetett kutya nem tartozik a bírált méretbe, az illető kutyát, mint a fajtába nem tartozó egyedet értékeli és a cm-ben mért mellkas körfogatot a bírálati lapon rögzíti. Amennyiben az a méret, amelybe az ilyen kutya tartozik még nem került bírálatra a bírónak módjában áll az oda való aznapi átsorolásra az előző pontban részletezett adminisztratív szabályok betartásával.
 
RENDELKEZÉS A TACSKÓ FAJTÁK, MÉRETMEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDJÁRÓL ÉS REGISZTRÁCIÓJÁRÓL

Konfirmálási Szabályzat
 
- A szőrváltozatok keresztezése csak a MTOE előre megadott engedélye alapján és különlegesen indokolt esetben lehetséges.
- Amennyiben az alomban a szülők szőrváltozatától eltérő kölyök születik, az a 6 hetes korban észlelt szőrváltozat szerint törzskönyvezendő. Az ilyen jellegű törzskönyvezés csak a MTOE által végrehajtott alomellenőrzés után, az ennek során kiadott engedély alapján lehetséges.
- Standard méretű szülőktől származó alomban született kölykök „Standard” jelölésű törzskönyvet kapnak.
- A Standard méretű törpe vagy kaninchen mérettel való keresztezése CSAK a MTOE előzetes engedélyezése alapján, különlegesen indokolt esetben lehetséges.
- Tudomásul véve a tényt, hogy a törpe és kaninchen tacskók közös alomban születnek és végleges méretük részben független a szülőkétől, ezen két méret keresztezése nem kötött külön engedélyezéshez.
- A nem standard méretű (törpe vagy kaninchen) szülőktől származó alom a regisztráláskor az anya mérete alapján kerül besorolásra.
- A nem standard méretű tacskók végleges méret, - és ezzel fajta-meghatározása a konfirmálás során történik.