Tenyésztés

Konfirmálási Szabályzat

 

RENDELKEZÉS A TACSKÓ FAJTÁK, MÉRETMEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDJÁRÓL ÉS REGISZTRÁCIÓJÁRÓL

 

- A szőrváltozatok keresztezése csak a MTOE előre megadott engedélye alapján és különlegesen indokolt esetben lehetséges.

- Amennyiben az alomban a szülők szőrváltozatától eltérő kölyök születik, az a 6 hetes korban észlelt szőrváltozat szerint törzskönyvezendő. Az ilyen jellegű törzskönyvezés csak a MTOE által végrehajtott alomellenőrzés után, az ennek során kiadott engedély alapján lehetséges.

- Standard méretű szülőktől származó alomban született kölykök „Standard” jelölésű törzskönyvet kapnak.

- A Standard méretű törpe vagy kaninchen mérettel való keresztezése CSAK a MTOE előzetes engedélyezése alapján, különlegesen indokolt esetben lehetséges.

- Tudomásul véve a tényt, hogy a törpe és kaninchen tacskók közös alomban születnek és végleges méretük részben független a szülőkétől, ezen két méret keresztezése nem kötött külön engedélyezéshez.

- A nem standard méretű (törpe vagy kaninchen) szülőktől származó alom a regisztráláskor az anya mérete alapján kerül besorolásra.

- A nem standard méretű tacskók végleges méret, - és ezzel fajta-meghatározása a konfirmálás során történik.

 

KONFIRMÁLÁS

 

- Minden 15 hónapos kort betöltött törpe és kaninchen tacskónak, amely kiállításon, tenyészszemlén vesz részt, vagy tenyésztésbe kerül, a végleges méretét meghatározó konfirmáláson kell részt vegyen.

- Ugyancsak konfirmálás rögzítheti a standard méretűnek törzskönyvezett, de törpe vagy kaninchen méretet elérő kutyák végleges fajtáját.

- Standard kutyák konfirmálása csak akkor szükséges, ha törpe vagy kaninchen szülőktől származnak.

- A kutyára konfirmálás után az ennek során rögzített méretre vonatkozó szabályok érvényesek, tenyésztésbe is az ekkor meghatározott méretben kerülhet.

- A konfirmálás megtörténte után a kutya kiállításon is csak abban a méretben állítható ki, melyet a konfirmálás során igazoltak.

- A konfirmálásnak tenyészszemlén minden említett esetben meg KELL történnie, tenyészengedélyt a kutya csak ennek birtokában kaphat.

- A konfirmálás a kutya betöltött 15 hónapos kora után történhet az FCI Fajtastandardben meghatározott módon.

- A konfirmálás helyét, idejét a MTOE határozza meg, bíróját az Egyesület javaslata alapján a MEOESZ Küllembírói Testülete nevezi ki.

- Külföldi tulajdonban kiállított, illetve importált, de az adott Kennel Club által már konfirmált kutya mérete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kerül meghatározásra.

- Az a kutya, amelyik már 15 hónapos kor előtt is nyilvánvalóan nem tartozik az eredeti méretébe, konfirmálásra kerülhet.

 

- A konfirmálás megtörténtéről a tulajdonos igazolást kap, melyet a későbbi vitás esetek megelőzésére köteles a kiállításokra magával vinni. A konfirmálás megtörténte után annak eredményét a MEOESZ Törzskönyvezési Osztálya rögzíti adatállományában és a kutya törzskönyvén egyaránt. A méretváltozás regisztrációja ezen adminisztratív lépéssel zárul le.

 

A még nem konfirmált kutyák kiállításon való fajta-meghatározása:

 

A kutya csak abba a méretbe nevezhető, mely a törzskönyvén szerepel.

 

- Vitás esetben a fajta bírálatának megkezdése előtt a kiállító kérheti a kijelölt fajtabírótól a kutya méretének meghatározását és ennek eredményétől függően esetleges fajtaátsorolását az adott kiállításra vonatkozóan. Ezen esetben a kutya aktuálisan mért méretét cm-ben a bírálati lapra rá kell vezetni, és a méretváltozást a lap fejlécén és az összesítőn is rögzíteni szükséges.

 

- Amennyiben a bírálatok megkezdése után a bíró úgy ítéli, hogy a felvezetett kutya nem tartozik a bírált méretbe, az illető kutyát, mint a fajtába nem tartozó egyedet értékeli és a cm-ben mért mellkas körfogatot a bírálati lapon rögzíti. Amennyiben az a méret, amelybe az ilyen kutya tartozik még nem került bírálatra a bírónak módjában áll az oda való aznapi átsorolásra az előző pontban részletezett adminisztratív szabályok betartásával.

Tenyésztési szabályzat: tenyesztesi-szabalyzat2020.pdf

Kapcsolat

Magyar Tacskósok Országos Egyesülete

Postacím:
3532 Miskolc
Győri kapu 117.

Tel: +36 20 535 6837

E-mail: mtoe1998@gmail.com

Bankszámla szám:

OTP 11734004-20514378
IBAN Code: HU70-11734004-20514378-00000000

SWIFT: OTPVHUHB

Telefonos ügyintézés:

Hétfőtől-Péntekig:

08-16 óráig