Kapcsolat

Magyar Tacskósok Országos Egyesülete

Postacím:
3532 Miskolc
Győri kapu 117.

Tel: +36 20 400 6854

E-mail: mtoe1998@gmail.com

Bankszámla szám:

OTP 11734004-20514378
IBAN Code: HU70-11734004-20514378-00000000

SWIFT: OTPVHUHB

Telefonos ügyintézés:

Hétfőtől-Péntekig:

14-16 óráig

Közgyűlés

 

Közgyűlés

MTOE Közgyűlés 2021.05.28

Magyar Tacskósok Országos Egyesülete Tagjai részére

Tisztelt Egyesületi Tagok!


A Magyar Tacskósok Országos Egyesülete (3532 Miskolc Győri kapu 117.) Közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel

m e g h í v o m.

A közgyűlés időpontja

2021. május hó 28. péntek 13.00

A közgyűlés helye:

Miskolc, Szentpèteri kapu, Stromfeld Laktanya melletti külterület. A CAC és CACIB kiállítások helyszínén.

GPS koordináták: É:48.136317; K: 20.779252

Feltétlenül szükséges, hogy a Magyar Tacskósok Országos Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) a működéséhez elengedhetetlen tisztségviselőválasztást lebonyolítsa és az ehhez szükséges döntéseket meghozza. Az Elnökség úgy döntött, hogy a veszélyhelyzet enyhülése miatti intézkedéseket figyelembe véve a Magyar Tacskósok Országos Egyesülete Közgyűlése testületi döntéseit személyes jelenlétet igénylő testületi ülés tartásával, hozza meg, melynek során az Egyesület tagjai szóbeli szavazás útján adhatják le a szavazataikat az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 30 perccel később a meghívóban szereplő helyszínen megismételt közgyűlés a meghívóban feltüntetett napirenddel, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Amennyiben megállapítható, hogy a közgyűlés 2021. május hó 28. péntek 13.00 órakor határozatképtelen, mert a jelenléti ív alapján a közgyűlésen nem vesz részt a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult, akkor a megismételt közgyűlés ideje és helye az alábbi:

A megismételt közgyűlés időpontja

2021. május hó 28. péntek 13.30

A megismételt közgyűlés helye:

Miskolc, Szentpèteri kapu, Stromfeld Laktanya melletti külterület. A CAC és CACIB kiállítások helyszínén.

GPS koordináták: É:48.136317; K: 20.779252

Napirend:

  1. Megemlékezés néhai Mogyorósi István elnökről – döntés a Mogyorósi István emlékversenyről
  2. 2020-as pénzügyi beszámoló elfogadása - A jövőbeni tervek ismertetése (a pénzügyi beszámoló az egyesület honlapján megtekinthető).
  3. Amennyiben a 2021. május 6. és 20. közötti online közgyűlési szavazás eredménytelen, akkor döntés és szavazás az Egyesület Alapszabályának módosításait tartalmazó módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály, továbbá az Egyesület új Fegyelmi Szabályzatának az elfogadásáról.
  4. Tisztségviselők választása (elnök, alelnök és titkár, Fegyelmi Bizottság tagja, Felügyelő Bizottság tagja)
  5. Egyebek

Miskolc, 2021. május 12.

 

 MTOE

Letölthető meghívó:kozgyules_meghivo.pdf

2020. évi éves beszámoló: 2020_mtoe_merleg.pdf

Közgyűlés:

Időpont:                    2021. május 20.

Módja:                       írásbeli (e-mail) távszavazás

 

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet során nincs mód személyes részvételű ülést kezdeményezni, illetve azok sem tarthatóak meg.

Mindazonáltal a jelenlegi helyzetben is szükséges, hogy a Magyar Tacskósok Országos Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) a működéséhez elengedhetetlen döntéseket meghozza. Ehhez közgyűlési döntésre van szükségA veszélyhelyzet során, az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a Magyar Tacskósok Országos Egyesülete Közgyűlése testületi döntéseit az Elnökség 6/2021. (05.03.) Elnökségi határozat-a értelmében személyes jelenlétet nem igénylő testületi ülés tartása nélkül, távszavazás útján hozza meg, melynek során az Egyesület tagjai írásban e-mail útján adhatják le a szavazataikat az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel.

A Közgyűlés ideje és a távszavazás időszaka:

Kezdő időpont: 2021. május 06. 00.00 óra

záró időpont: 2021. május 20. 24.00 óra

 

1. Napirend

Az Egyesület Alapszabályának módosításait tartalmazó módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása

 

Az elmúlt évek alatt több okból is felmerült az egyesületi alapszabály módosítása iránti igény. Ennek megfelelően elkészült a módosító okirat, az egységes szerkezetű alapszabály, mely elektronikus úton a tagoknak megküldésre.

Az Egyesület 198 tagjából 118 fő küldte vissza érvényes szavazatát.

Az Egyesület Alapszabályának módosításához a szavazó tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

SZAVAZÁS EREDMÉNYE

114 igen (elfogadom) szavazat

3 nem (nem fogadom el) szavazat

0 tartózkodom szavazat

1 èrvènytelen szavazat

Megállapítható, hogy az elnökségi határozathozatal EREDMÉNYES volt, mivel legalább annyi szavazásra jogosult tag visszaküldte a szavazatát, mint amennyinek meg kellett volna jelennie a „normál” személyes jelenléttel tartott közgyűlésen. A határozatképességhez 100 fő jelenléte (szavazata) volt szükséges és 118 fő szavazott.

Megállapítható, hogy valamennyi szavazat ÉRVÉNYES volt, mivel miden szavazatból egyértelműen megállapítható az egyesületi tag személye, valamint a szavazatok tartalmazzák a határozati javaslat sorszámát és az arra adott szavazatot is.

Letölthető jegyzőkönyv: jegyzokonyv_kozgyulesi_2021_05_20-ny.pdf

vissza